fbpx
Upplever du andra hälsobesvär? Klicka här!

Användarvillkor

1. Bakgrund

Vi är glada att du vill använda dig av Ovulai BETA! Innan du startar användningen är vår rekommendation att du läser våra användarvillkor (“Villkoren”) som du hittar här nedan. Den här texten är avtalet mellan oss och dig som Användare. Vi uppdaterar Villkoren regelbundet och det går alltid att komma åt den senaste versionen i Ovulai-appen och på hemsidan ovulai.com. 

 

Vi vill börja med något väldigt viktigt: 

OBSERVERA ATT DEN INFORMATION SOM FINNS I OVULAI INTE UTGÖR MEDICINSK RÅDGIVNING OCH ATT Ovulai AB INTE TAR NÅGOT MEDICINSKT ANSVAR FÖR DITT ANVÄNDANDE AV OVULAI. VARJE PERSON ÄR UNIK OCH DEN INFORMATION DU FÅR GENOM Ovulai ÄR GENERELL HÄLSOINFORMATION. KONSULTERA ALLTID EN LÄKARE OM DU ÄR OSÄKER. 

ÄR DU GRAVID OCH VILL ANVÄNDA APPEN SKA DU RÅDFRÅGA DIN LÄKARE FÖRST. 

2. Lite allmänt

För att slippa upprepa oss i onödan så har vi sammanställt en lista på några ord som har särskild betydelse i Villkoren.

 

Villkoren”: Med det menar vi dessa användarvillkor som gäller mellan oss och dig.

Användare”:, ”Användaren”: Här menar vi dig som använder mobilapplikationen Ovulai eller hemsidan app.ovulai.com

Data”: All data som överförs av dig till Ovulai AB när du använder applikationen

du”, ”din”, ”ditt”, “dig”: Användare

‘”Ovulais PCOS-app”: Applikationen Ovulai som tillhandahålls av Ovulai AB;

”Ovulai AB”: Ovulai AB, Org. Nr. 559339-0221

Samarbetspartner”: En aktör som Ovulai AB ingått samarbete med, vilket framgår i appen Ovulai. 

vi”, ”vår”, ”oss”: Ovulai AB

 

3. Lite mer om Ovulai

Ovulai AB utvecklar en hälsoapp som digitaliserar etablerade hälsoprogram för kroniska gynekologiska besvär och förebyggande av följdsjukdomar genom livsstilsförändringar. Den första produkten är ett livsstilsprogram för syndromet PCOS (polycystisk ovariesyndrom), en hormonell rubbning som påverkar omkring 2 av 10 livmoderbärare. Appen kombinerar evidensbaserad forskning från flertalet olika vårdområden med digitala funktioner baserade i beteendeterapi med målsättningen att forma nya vanor som kan förbättra användarens livskvalité. Dock kan den gällande informationen förändras snabbt. Varken vi eller våra författare garanterar att innehållet täcker alla möjliga användningsområden, anvisningar, försiktighetsåtgärder, läkemedelsinteraktioner eller negativa effekter som kan vara förknippade med någon livsstilsförändring eller behandling.

 

Appen har inte till syfte att ge medicinska råd eller diagnosticera. Du ska alltid rådfråga din läkare om du är osäker. Appen är utformad för att vara informativ och pedagogisk och inte för att ge specifik medicinsk rådgivning eller för att ersätta individuella läkares råd. Mer information om appen går att hitta på vår hemsida ovulai.com och i Ovulais app. 

4. Att använda Ovulai BETA

Vid de tillfällen vi publicerar BETA-app (sluten eller publik version), är det i syfte att kontrollera och verifiera appens effektivitet för att kunna kvalitetssäkra appens uppbyggnad och funktionalitet. Detta är en viktig del i appens utveckling för att kunna säkerställa appens avsedda användning inför framtida CE märkning. 

Under din normala användning av Ovulai appen kommer vi att titta på och granska specifika delar i appen för att utvärdera användarvänlighet samt appens effektivitet med avseende på hur väl appen bidrar till hållbara livsstilsförändringar för användare i det formatet som den är uppbyggd på.

I specifika fall kommer vi vilja kontakta dig för en intervju eller skicka enkät att få lära oss mer om din användning och upplevelse av appen för att kunna få bättre förståelse inför nästa uppdatering av appen. Den informationen som du förser oss med kommer användas i syfte för appens utveckling av funktionaliteten och förbättring av användarvänlighet. Läs vår integritetspolicy för att se vilken information som du behöver tillhandahålla för att kunna använda Ovulais PCOS-app. Om du är under 18 år, behöver vårdnadshavare godkänna användning av appen.

4.1. Brott mot Villkoren och missbruk av tjänsten

Skulle det vara så att Ovulais PCOS-app missbrukas, att det sker brott mot Villkoren, eller att du använder Ovulais PCOS-app på ett sätt som är skadligt för dig själv, Ovulais PCOS-app eller annan part så har Ovulai AB rätt att blockera din e-postadress och avsluta ditt användande av tjänsten. Ovulai AB har alltid rätt att avsluta ditt användande och blockera din e-postadress. Skulle det vara så olyckligt att Ovulai AB får kostnader till följd av att du missbrukar tjänsten är du skyldig att ersätta Ovulai AB för det. Om du misstänker att din användning av appen kan strida mot användarvillkoren kan du alltid kontakta oss. 

5. Ovulai uppdateras och utvecklas kontinuerligt

I och med att Ovulais PCOS-app hela tiden utvecklas så förbehåller sig Ovulai AB rätten att ändra, ta bort eller lägga till i exempelvis information, design, färger, funktionalitet och tjänster när som helst samt göra uppdateringar i Ovulais PCOS-app. När nya funktioner, tjänster och annat finns tillgängligt i Ovulais PCOS-app så omfattas de också av Villkoren. 

 

Om det är nödvändigt av exempelvis säkerhet- tekniska- eller underhållsskäl, så förbehåller sig Ovulai AB rätten att ta till åtgärder som gör att det påverkar din tillgång till Ovulais PCOS-app. Det ligger förstås i Ovulai ABs intresse att åtgärda dessa skäl snabbt så att du får tillgång till Ovulais PCOS-app igen och att det ska orsaka så lite störningar som möjligt. Skulle Ovulai AB behöva utöva rättigheten ovan så finns ingen möjlighet att få någon ersättning för detta. 

6. Immateriella rättigheter

De immateriella rättigheter som går att hänföra till Ovulai AB, vilka inkluderar men inte är begränsade till: firman, know-how, vår programvara med källkod och databaser, affären, visuellt uttryck, olika medier såsom bild, video, text och ljud, dokumentation, upphovsrätt, patent, varumärke och annat som kan anses vara en del av Ovulai AB ägs av Ovulai AB och/eller eventuella samarbetspartners. Inget i Villkoren ska tolkas som att du kan ta över eller äga någon av dessa rättigheter. 

 

När det gäller din personliga Data som eventuellt finns tillgänglig för Ovulai AB så ägs den alltid av dig och Ovulai AB kommer aldrig att göra anspråk på äganderätt eller immateriella rättigheter till din Data. Genom att godkänna villkoren accepterar du att data insamlad om dig får användas av Ovulai AB för affärs- och produktutveckling samt forskning.

7. När vi vill nå varandra – kommunikation och kontakt

Kommunikation mellan dig och Ovulai AB sker i första hand elektroniskt via exempelvis e-post (såsom info@ovulai.com). Det kan exempelvis röra sig om att vi vill informera dig om att det finns en ny version, att det är en driftstörning, support eller annan relevant information om Ovulai. Ovulai AB kommer att ta emot all feedback om anmälda fel och avvikelser i appen och kommer att korrigera dessa om det bedöms nödvändiga för appens förbättrad funktionalitet. 

8. Betaltjänster

För att få tillgång till Ovulais hälsoprogram krävs en betald prenumeration. Du kan välja mellan olika betalningsperioder och prenumerationen inleds med en kostnadsfri provperiod. Prenumerationen förnyas automatiskt baserat på den valda betalningsperioden om prenumerationen inte avbrutits minst 24 timmar före slutet på den aktuella perioden. Betalningen kommer att debiteras via ditt Apple-ID eller Google-konto vid köpbekräftelse. Ditt konto kommer att debiteras för förnyelse inom 24 timmar före slutet av den aktuella perioden. Du kan hantera och avbryta dina prenumerationer genom att gå till dina prenumerationsinställningar för ditt Apple-ID eller Google-konto efter köpet. 

Moms ingår i priset. Priserna kan komma att ändras och det kommer att  kommuniceras till dig via mail i förväg så att du kan ta ställning till ändringen. När köp avser en digital tjänst eller innehåll så föreligger ingen ångerrätt då tjänsten levereras direkt. Är du inte nöjd med vår tjänst önskar vi att du hör av dig så att vi kan göra tjänsten bättre. 

9.Ansvarsbegränsning

Ovulai AB är inte under några omständigheter skyldig att se till att Ovulais PCOS-app finns tillgänglig för dig och du är medveten om att det kan krävas internetanslutning för att få tillgång till Ovulais tjänster, samt att det är upp till dig som Användare att säkerställa att du har internetanslutning och att den är säker för att kunna använda dig av Ovulais PCOS-app. Du behöver skapa ett konto för att använda Ovulais PCOS-app. Skydda ditt konto genom att hålla lösenordet hemligt och genom att välja ett unikt lösenord. Du ansvarar själv för all aktivitet som sker på ditt konto.

Ovulais PCOS-app erbjuder endast en kunskapsbank, det vill säga, ger inte medicinsk eller behandlingsråd och får inte behandlas som sådan av användaren. Denna app har inte för avsikt att ge medicinsk diagnos eller rekommendationer för medicinsk vård eller behandling. Professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling ska inte ersättas av informationen som finns i Ovulais PCOS-app. Allt innehåll, inklusive text, grafik, bilder och information, som finns på eller är tillgängligt via den här appen är endast för allmän information. Vi kan inte ge någon garanti för att det är lämpligt för just dig att använda Ovulais PCOS-app. Om du är osäker kring information som appen ger, konsultera din vårdgivare.

10. Händelser utanför vår kontroll – force majeure

Ovulai AB är alltid befriad från ansvar för brott mot Villkoren om de orsakas av händelser som är utanför Ovulai ABs kontroll, inkluderande men ej begränsat till: strejk, krig, naturkatastrofer, militära anledningar och mobilisering, myndighetsbestämmelser, ändrad eller ny lagstiftning, brand, åsknedslag, beslag, pandemi/epidemi eller motsvarande omständigheter. Undantag är om Ovulai AB agerat grovt vårdslöst. 

11. Villkoren kan komma att ändras

Så länge villkorsändringar framgår för dig som Användare på ett tydligt sätt förbehåller vi oss rätten att ändra och lägga till i Villkoren närhelst det behövs, och avgöra när dessa ändringar ska börja gälla. Skulle du inte samtycka till ändringen i

Villkoren har du alltid möjlighet att sluta använda Ovulai, men fortsätter du att använda Ovulais PCOS-app efter det att ändringarna har börjat gälla så är det de ändrade villkoren som gäller.  

12. Allmänna reklamationsnämnden – om du inte håller med oss

Skulle du ha köpt en tjänst av oss som du tycker är bristfällig eller behäftad med fel och vi inte tycker som du så har vi en tvist. Vi hänvisar till Allmänna Reklamationsnämnden om du vill få denna tvist prövad (www.arn.se) och följer deras rekommendationer. 

Vilken lag är det som är tillämplig på Villkoren och vid tvistelösning? 

På Villkoren ska svensk rätt tillämpas såvida tvingande lag inte föreskriver annorlunda.

Tvister som uppstår med anledning av Villkoren eller med anledning av att du använder Ovulais PCOS-app ska avgöras i allmän domstol och Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

 

14. Versionshistorik

  • Version 1.0.0: upprättande av dokument.Släpptes 2022-08-12 och trädde i kraft 2022-08-12
  • Version 2.0.0: Tillagt information om Beta app och ändrat under Betaltjänster. Släpptes 2022-10-10 och trädde i kraft 2022-10-10