fbpx
Upplever du andra hälsobesvär? Klicka här!

Personuppgiftspolicy

Bakgrund

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa individens personliga integritet och säkerheten för personuppgifter som vi hanterar i vår verksamhet. Ovulai AB samlar in och behandlar efter samtycke nödvändiga personuppgifter för verksamheten som är att utveckla mjukvara, tillhandahålla hälsoinformation, bedriva kursverksamhet och utbildning. Vill du veta mer om hur Ovulai AB hanterar dina personuppgifter så kan du läsa mer under Användarvillkor. Du har alltid möjlighet att fråga efter vilka personuppgifter som finns om dig, rätta dina personuppgifter samt be oss ta bort uppgifter om dig. Läs mer här nedan: 

Ovulai PCOS app (”Ovulai”) utvecklas och drivs av Ovulai AB (org.nr 559339-0221) (”vi”, ”vår”, ”oss”). Ovulai AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i appen Ovulai. Vi är mycket angelägna om att skydda våra användares personliga integritet och vi eftersträvar att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter. Här i Personuppgiftspolicyn  (”Personuppgiftspolicyn”) finns information om hur dina personuppgifter hanteras som användare (”Användare”), hur dina personuppgifter används hur dessa skyddas. Vi rekommenderar dig att läsa denna Personuppgiftspolicy innan start av användande av Ovulai.

Den här Personuppgiftspolicyn komplementerar våra användarvillkor (”Villkoren”). Om det skulle föreligga motstridigheter mellan Personuppgiftspolicyn och Villkoren, är det så att Personuppgiftspolicyn ska äga företräde.

För att komma i kontakt med oss gällande vår integritetspolicy, för återkoppling eller annat rörande vår verksamhet så hittar du våra kontaktuppgifter här:  

Företaget som utvecklar Ovulai heter Ovulai AB (Org. nr 559339-0221). Det lättaste sättet att komma i kontakt med oss är genom att skicka ett mail till: info@ovulai.se. Vi vill gärna ha återkoppling! 

​Personuppgiftslagen

Gällande uppgifter som du som Användare lämnar (enligt vår definition nedan) vilka betraktas som personuppgifter följer vi relevant personuppgiftslagstiftning. Vi avser framför allt Dataskyddsförordningen och lag 2018:218 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Alla personuppgifter som Användare delger till oss inom ramen för Ovulai och Ovulai.se behandlas av oss i egenskap av personuppgiftsansvarig. 

I den händelse du skulle lägga upp andras personuppgifter i Ovulai eller genom Ovulai kanaler, såsom namn, bilder eller andra uppgifter så bör samtycke från berörda personer inhämtas innan. Skulle dataskyddslagstiftningen vara tillämplig på dessa uppgifter så är det då Användaren som är personuppgiftsansvarig. 

Användare

Ovulai går inte att använda utan att registrera sig och skapa ett konto. I och med registreringen lämnar du ut din e-postadress som utöver att skapa ett konto även används för utskick av bland annat nyheter och erbjudanden.

Ovulais målgrupp är kvinnor diagnostiserade med PCOS. Ovulai gör skillnad på olika typer av Användare genom att samla in information så som mål, symptom och livsstil. 

Uppgifter som behandlas och varför vi behandlar uppgifterna

Namn – Namnet du anger kan vara ett påhittat eller riktigt namn och du kan ändra eller ta bort det närsomhelst. Det påverkar inte tjänstens funktionalitet.

E-post – E-post används för att kunna registrera ett konto i appen, få nyhetsbrev med erbjudanden, information om ändringar i tjänsten och annan information. Det finns alltid en länk i varje nyhetsbrev genom vilken du kan avregistrera dig från framtida nyhetsbrev. 

Svar på frågor – Både under kontoskapandet och under programmen kommer du få frågor om din diagnos och livsstil. Dessa svar används för individanpassning av tjänsten samt kan komma att användas anonymiserat i forskningsstudier.

Kartläggning – För att kunna följa dina framsteg i hälsoprogrammet finns det möjlighet att kartlägga när du fullföljt hälsoutmaningar samt hur dina symptom utvecklas. Detta används för förbättrad och individanpassad funktionalitet för dig som Användare, men kan även komma att användas anonymiserat i forskningsstudier.

Inhämtandet och användandet av ovanstående information kan du när som helst ta tillbaka, den funktionalitet som kräver uppgifterna kommer då inte längre att fungera.

Den lagliga grunden för behandling av uppgifter ovan är att du har samtyckt till detta, detta samtycke har inhämtats innan behandlingen av uppgifter är möjlig. 

Förutom informationen ovan kan det vara så att vi behöver samla in information om din enhet (mobiltelefon, surfplatta eller annat). Exempelvis:

  •  Uppgift om operativsystem och vilken version
  • Inställningar för språk
  • Skärmupplösning

Sådana uppgifter används om de behövs för att det ska vara tekniskt möjligt att tillhandahålla Ovulai till dig men också för att kunna anpassa Ovulai efter de inställningar du har. 

Uppgifter om användning 

Vi kan också komma att använda uppgifter om ditt användande av, och beteende i, Ovulai (exempelvis hur många gånger du startar Ovulais PCOS app, vad du läst, och registrerat etc) i syfte att, primärt, visa dig relevant innehåll, samt för att kunna förbättra tjänsten och tillhandahålla mer av det som våra Användare vill ha och återkommer till. Grunden till detta är vårt berättigade intresse att utveckla och förbättra vår tjänst för våra användare. 

Andra uppgifter om dig och andra  

I Ovulais PCOS app kommer det framöver finnas möjlighet att ladda upp flera olika typer av information kring dig själv och din hälsa. Du kan alltid själv ändra eller ta bort sådan information. 

​Vilken laglig grund har vi för att behandla dina rättigheter? Här får du upplysning om detta: 

Skulle du som Användare lämna hälsodata behöver vi ditt samtycke för att behandla dessa hälsouppgifter och tillhandahålla applikationen på det sätt som du vill använda den. Allt användande av Ovulai och att lämna hälsouppgifter sker frivilligt och det är alltid du som Användare som har kontroll över och bestämmer vilken information du vill ge ut. Om ett samtycke återkallas kan det leda till att viss funktionalitet i Ovulais PCOS app slutar att fungera. Du kan lättast återkalla samtycke genom att kontakta oss på info@ovulai.se

Uppgifter om din digitala enhet – om de behandlas så är det för felsökning eller för att de behövs för att kunna tillhandahålla de tjänster som du har samtyckt till i Ovulai. 

Uppgifter om hur du använder Ovulai – behandlas för att vi ska kunna göra tjänsten bättre och för att vi har ett berättigat intresse av att ta del av uppgifterna för att kunna ge dig tillgång till rätt information, annonser och erbjudanden. 

Uppgifter om registrerade uppgifter i Ovulai – behandlas efter ditt samtycke för att kunna tillhandahålla Ovulai tjänster som behöver denna information för att kunna uppfylla tjänsten enligt användarvillkoren. 

Hur hanteras din personliga information?

Den personliga information som vi behöver för att kunna tillhandahålla Ovulais tjänster, behandlar vi så länge du har ett konto hos oss, och raderar när du avslutat ditt konto och ber oss att radera dessa. För att kunna återställa ditt konto om du skulle vilja så sparar vi din kontoinformation i upp till två år, vi ser det då som att vi har ett berättigat intresse för att kunna återställa ditt konto.  

Om du har samtyckt till att vi använder vissa personuppgifter, så behandlar vi dem tills dess att du tar tillbaka ditt samtycke, något du kan göra när som helst. 

När du använder Ovulais PCOS app så kommer vi att behandla dina uppgifter om användning. Vill du inte att vi använder dessa uppgifter, hör av dig till oss, exempelvis genom e-post info@ovulai.se så återkommer vi med förslag på vad vi kan göra. 

Om du får frågan om att lämna ut personuppgifter till någon av våra samarbetspartners så kan du göra det om du vill eller avstå, Ovulai fungerar även om du avstår. Tänk på att även om du lämnar information genom Ovulai så är det samarbetspartnern som är personuppgiftsansvarig, så det är deras policys som gäller då. 

Vad har du rätt till? 

Vi är skyldiga att ge dig information om vilka uppgifter vi behandlar, säkerställa att uppgifterna om dig stämmer och du ska kunna påpeka om du anser att vi gör något som inte är rätt. 

Lite mer i detalj så har du:

  • Rätt att kostnadsfritt, en gång per år och därefter mot erläggande av en administrativ avgift, få information om de personuppgifter som vi behandlar om dig;
  • Rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade eller blockerade under en tid då vi kan säkerställa att de är felaktiga;
  • Rätt att få dina uppgifter raderade efter att ditt Konto har avslutats;
  • Rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas under vissa förutsättningar om så framgår av artikel 18 i den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR);
  • Rätt till ”dataportabilitet”, det vill säga att få ut de uppgifter som du har tillhandahållit oss i ett ”strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format ”; och
  • Rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter – du kan vända dig till oss i första hand, men du får också lämna ett klagomål till den myndighet som är relevant för detta (Integritetsmyndigheten).

Integritet och säkerhet

Vi är måna om din personliga integritet och att dina personuppgifter behandlas med stor säkerhet och försiktighet och strävar ständigt efter att ha en så hög säkerhetsstandard det bara är möjligt och tillämpar hög standard för säkerhet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att se till att dina personuppgifter behandlas säkert och enlighet med denna policy men tyvärr är det inget system som är helt säkert och vi vill informera om att överföring av dina uppgifter sker på egen risk. Vi kommer att göra vårt yttersta för att handla så fort som möjligt i det fall en säkerhetsöverträdelse skulle ske för att rätta till överträdelsen. I den mån Ovulai använder personuppgiftsbiträden utanför EU/EES så är det först efter att ordentliga säkerhetsåtgärder har dokumenterats och vidtagits. 

Vilka ger vi personuppgifter till?

Vi säljer eller delar inte personligt identifierbar data från Ovulai till någon utomstående part, om det inte är så att lagen kräver det. I de fall vi behöver, kan det vara så att vi använder oss av externa företag som blir personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter, som vid lagring av data på servrar exempelvis. Dessa personuppgiftsbiträden följer då våra regler och policys. 

Information från Ovulai som inte går att koppla till en särskild person

Statistik och datatrafik från Ovulai kan komma att delas med tredjepartsorganisationer, företag och myndighet, eller till tredje part som använder aggregerad information för att kunna göra Ovulai till en bättre tjänst.  

Vad gäller för våra länkar till andra? 

Om det i Ovulai finns länkar som du klickar på och kommer till andra webbplatser så gäller inte längre denna policy utan då har du lämnat Ovulai och Ovulai är då inte längre ansvarig.   

Kan denna policy ändras? 

Ja, vi kan behöva ändra och uppdatera denna policy, främst för att det kan vara nödvändigt för att uppfylla vissa lagkrav eller myndighetskrav. Ändringarna börjar då gälla direkt. 

Hur kontaktar du oss? 

Lättast är att komma i kontakt med oss genom att skicka e-post till info@ovulai.se

Kontakt dataskyddsombud: Sandra Liljeqvist, Ovulai AB, sandra@ovulai.se.