fbpx
Upplever du andra hälsobesvär? Klicka här!

Ovulai lanserar sin hälsoapp och stänger ängelrunda

Femtech-startupen Ovulai har lanserat en beta-version av sin hälsoapp för kvinnor med polycystisk ovariesyndrom (PCOS), som drabbar 1 av 5. Appen kombinerar evidensbaserad kunskap och digital vägledning kring livstilsförändringar bl.a. kost och träning som ska hjälpa till att lindra symptom och förbättra livskvalitén. Nu backas startupen av ängelinvesterare som är lika passionerade kring kvinnohälsa.

PCOS är den vanligaste hormonella rubbningen och den största orsaken till infertilitet hos kvinnor som kan utvecklas till typ-2-diabetes hos 50% av PCOS patienter innan 40-årsåldern om den förblir obehandlad. Trots att den första rekommenderade behandlingen är livsstilsförändringar, punktbehandlas ofta symptomen. Enligt Ovulais egna undersökning med 500 PCOS-patienter i Sverige har 87% uttryckt missnöje kring information om diagnosen och behandlingen som fås via vårdkontakter.

“PCOS är ett syndrom som idag är väldigt förbisett av vården, trots att det går att undvika lidande i form av infertilitet eller prediabetes med rätt stöd. App har haft över 600 nedladdningar på bara några veckor, vilket är ett tydligt tecken på att det är en efterlängtad lösning. Den största drivkraften bakom Ovulai är att ge kvinnor makten att själva ta kontroll över sin hälsa vare sig det är på deras eget initiativ eller mellan läkarbesöken, så att man kan agera hållbart och preventivt för sin hälsa ”, säger Kristina Stojanovic, medgrundare och VD på Ovulai.

Beta-versionen av appen har nyligen lanserats på App Store och Google Play där appen initialt täcker evidensbaserad kunskap om PCOS samt  kost- och träningsråd i ett unikt format med digital vägledning och med inslag av digital KBT.  Innehållet är grundat i de senaste evidensbaserade riktlinjerna för hantering av PCOS och framtaget tillsammans med gynekolog, dietist, hälsocoach och PT samt psykolog för att täcka alla aspekter av stöd kring PCOS.

“För ett helhetsstöd av PCOS behöver man få hjälp av olika specialister, vilket i dagsläget tar väldigt lång tid och blir snabbt rätt dyrt, och därför omotiverande för patienterna. I Ovulais app vill vi nyttja teknikens kraft för att skapa en upplevelse av en digital multidisciplinär coach som ska stötta användaren i vardagen mot en PCOS-vänligare livsstil”, fortsätter Kristina Stojanovic.

Ängelrunda för fortsatt utveckling och kommersialisering

För att fortsätta vidareutveckling av appen, expandera tech teamet med en fullstack utvecklare och påbörja kommersialiseringen har Ovulai nyligen stängt en ängelinvesteringsrunda. Bland investerarna har de med sig femtech-investeraren Joo Sundström (via Vera Invest AB), “women in tech”-förespråkaren och entreprenören Paulina Modlitba, tech-investeraren Carolin Runnquist samt den seniora investeraren och styrelseproffset Fredrik Runnquist. 

“Det har varit viktigt för oss att få med investerare som förstår komplexiteten och potentialen kring en underprioriterad marknad för kroniska gynekologiska tillstånd. Framöver går vi vidare genom att fortsätta lyssna på och lära oss av våra kunder vad de behöver. Allt för att bidra till att på bästa sätt lättillgängliggöra hjälp för alla kvinnor som behöver det.”, avslutar Kristina Stojanovic.

 I dagsläget marknadsförs appen som en hälsoapp men planer finns på att registreras som en medicinsk app genom CE märkning. Visionen med appen är att digitalisera den rekommenderade behandlingsformen för PCOS- evidensbaserade livsstilsförändringar, och öka följsamheten av behandlingen genom digitala tekniker.